Mina Tjänster

Hos mig kan du boka tid för:

Psykoterapi och psykologisk behandling

Antingen då det finns en diagnos, eller du upplever att du lider av psykisk ohälsa. Jag erbjuder även psykoterapi för dig som snarare vill få ökad självkännedom eller arbeta med din personliga utveckling. Du kan boka tid oavsett om det är första gången du träffar en psykolog, eller om du haft tidigare kontakter. Efter några kartläggande besök kommer vi överens om en plan och ett upplägg som passar för dig, och det vi ska arbeta med tillsammans.

Coaching

För mig är skillnaden mellan coaching och psykoterapi/ psykologisk behandling att ingången till kontakten är något olika. I behandling finns ofta ett problem som man vill komma tillrätta med, medan coaching inte förutsätter att det finns ett problem. Coaching kan istället handla om att bygga vidare och utveckla någonting som fungerar. Att sätta upp mål och ta ut en riktning mot dessa. Det kan handla om att bli ännu bättre på någonting, utvecklas exempelvis som person, i relationer, som förälder, i sin yrkesroll eller som idrottare. Det kan vara att göra en plan för hur bäst möta eventuella framtida motgångar, eller att problemlösa kring ett specifikt ämne.


Coaching är numera ett begrepp som används frikostigt. Alla kan vara coacher, då detta inte är en skyddad titel, och inte kräver någon speciell utbildning eller legitimation. Då du träffar en legitimerad psykolog för coaching får du utöver garanterad kunskapsgrund och utbildning även den trygghet det innebär att den du träffar arbetar under hälso- och sjukvårdslagen.

Stödjande eller rådgivande samtal

Vissa tillstånd går inte att behandla och bli av med. Dessa behöver vi acceptera att leva med, och lära oss att förhålla oss till. Det kan vara allt ifrån svåra relationer, utmaningar i föräldrarollen, sorg, eller olika typer av medfödda svårigheter som exempelvis ADHD eller AST. Jag erbjuder både stödjande samtal i sorg eller kris, men även mer strukturerade och långsiktiga kontakter med syfte att få livet att fungera då det finns svårigheter eller hinder.

Allmänt om terapi och behandling

Ett samtal med en psykolog kan vara allt från ett coachande samtal för att ta ut riktningen i karriären, ett stödjande samtal i en krissituation, ett djupdykande samtal för att öka självkännedom, till en strukturerad KBT-behandling med hemuppgift och uppföljning. Psykologer arbetar utifrån olika evidensbaserade metoder, det vill säga metoder som har en god vetenskaplig grund. Jag är utbildad inom både KBT (Kognitiv beteendeterapi) och PDT (Psykodynamisk terapi), som är de stora paraplyer under vilka även andra metoder som exempelvis ACT och CFT ryms.

Det finns ingen metod eller manual som hjälper alla. Vi människor är komplexa, och alla är sin egen unika individ. Därför använder jag inte sällan delar från olika metoder för att på bästa sätt tillmötesgå dig och dina behov och önskemål.

Ibland finns ett tydligt mål med en psykologisk behandling, som minskning av symptom eller ökad livskvalitet. Ibland pågår en kontakt utan ett tydligt uttalat mål utifrån det som just nu är viktigast, och så länge klienten vill, och tycker att samtalen är givande.

Kontaktformulär

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar, eller om steget att boka en tid känns för stort. Du når mig via mail, telefon, samt via detta formulär.

Tänk på att inte skriva känslig information i kontaktformuläret.

OBS! Vid behov av akut hjälp eller har tankar på att ta ditt liv kontakta en hjälplinje exempelvis mind 90101, en akutpsykiatrisk mottagning, eller ring 112!